Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Landbruksvikartjeneste
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Landbruksvikartjeneste

Beskrivelse: Avløserlagene har landbruksvikarer som kan ta oppdrag som avløser for husdyr- og planteprodusenter i jordbruket.
Målgruppe: Primært er målgruppen gardbrukere og ektefelle/samboer som følge av sykdom m.v. ikke kan delta i arbeidet på driftenheten. Dersom landbruksvikaren ikke har sykdomsoppdrag, kan han også ta andre oppdrag i jordbruket.
Pris:

Betalingssatser for landbruksvikaren fra 01.01.13 Meldal:
- Sykdom                kr. 1.400 pr. dag
- Andre oppdrag      kr. 1.707 pr. dag

Gjeldende lov og regelverk:

Forskift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Hvordan få tjenesten: Forespørsel om leie av landbruksvikaren rettes til Meldal Avløserlag for gardbriukere i Meldal og til Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag. 
Søknadsskjema: Søknad skjer ved henvendelse pr. telefon eller ved personlig oppmøte.
Sendes til: Se kontakt under.
Søknads-behandling: Forespørselen behandles av Meldal Avløserlag/Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag
Behandlingstid: Det gis svar så snart øvrige bestillinger er gjennomgått.
Kontakt:

For bestilling i Meldal: Meldal Avløserlag, tlf. 72494783.
For bestilling i Orkdal: Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag, Nøsensenteret, tlf. 72480070

Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag