Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Eiendomsopplysninger ved omsetning av eiendom
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Eiendomsopplysninger ved omsetning av eiendom

Beskrivelse: Kommunen kan mot betaling bistå med opplysninger om eiendom ved omsetning. For abonnenter (meglere, advokater) skjer bestilling av eiendomsopplysninger via infoLAND.
Målgruppe: Eiendomsmeglere, advokater og bygningseiere
Pris:

Prisliste

Samarbeids-partnere: Norsk Eiendomsinformasjon AS
Serviceerklæring:

'Vi lover å levere de opplysningene som finnes innen 3 virkedager. Hvis det ikke finnes opplysninger vil vi orientere om dette innen den samme fristen.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må bestillingen være presis.'

'Dersom vi ikke innfrir og ikke leverer innen fristen på 3 dager, vil betalingen bli redusert.Hvis det er forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.'

Hvordan få tjenesten: Eiendomsmeglere og advokater kan bestille opplysninger om den enkelte eiendommen via internett, www.infoLAND.no. Andre kan bestille de samme opplysningene ved henvendelse til kommunen.
Søknadsskjema: Bestillingsskjema for dem som ikke bestiller via www.infoLand.no.
Søknadsfrist: Ingen
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Seksjon utvikling
Dato opprettet: 27.11.03
Dato oppdatert:  
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag