Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Bibliotek
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Bibliotek

Beskrivelse:

Meldal Folkebibliotek ligger på Løkken Verk.

Her kan en låne bøker, tidsskrifter, video og lydbøker.  Utlån på bøker/lydbøker er 4 uker,  for video 1 uke.

Bibliotekets lokalsamling inneholder utstilling av forfatterskapet til Ingvald Svinsaas.

Offentlig informasjon, som kommunale sakspapirer ligger fremme til gjennomsyn.

Bokbasen for biblioteket er tilgjengelig på kommunens nettside . Her kan en gå inn og finne ut om bøkene er ledige og evt. legge inn bestilling.

Pensumlitteratur til høyskolestudier kan skaffes.

Folkebiblioteket har internettilkobling til bruk for publikum.

Åpningstider:

Folkebiblioteket Mandag - stengt
  Tirsdag    10.00 - 15.00
  Onsdag   10.00 - 19.00
  Torsdag  14.00 - 19.00
  Fredag    10.00 - 15.00
  Lørdag    10.00 - 13.00
 

Målgruppe: Alle
Kriterier: Biblioteket er åpent for alle
Pris: Ingen. Hvis bøker ikke blir levert tilbake etter purring, får låneren tilsendt regning for innkjøp av nytt eksemplar.
Samarbeids-partnere: Fylkesbiblioteket
Serviceerklæring:

'Vi lover å tilby kvalitet, allsidighet og aktualitet. Vi vil forsøke å skaffe tilveie det låneren måtte ønske fra andre bibliotek, hvis vi ikke har det selv.'

'Dersom vi ikke kan skaffe tilveie det du har bestilt, vil du straks få tilbakemelding.'

Gjeldende lov og regelverk: Lov om folkebibliotek
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Kontakt:

Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Folkebiblioteket, Løkken, tlf. 72 49 47 62 (60)
Telefaks, 72 49 47 61

Ansvarlig enhet: Seksjon utvikling
Dato opprettet: 13.07.04
Dato oppdatert: 15.01.10, 03.12.10
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag