Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Meldal helsetun - Egenbetaling vederlag for opphold
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

EGENBETALING - VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON

Det er faste takster for dag/nattplass og korttidsopphold inntil 60 dager pr. kalenderår.                                                                     

Gjeldende satser:

  • Korttidsopphold
Kr. 155,- pr. døgn
  • Dag- eller nattplass
Kr. 80,-

Etter tilsammen 60 dagers opphold på korttidssats innen samme kalenderår, beregnes oppholdsutgifter ut fra langtidssats.                  

Ved vedtak om langtidsopphold ved innleggelse gis 30 dagers betalingsfri.  Evt. liggedøgn i annen helseinstitusjon går til fradrag i friperioden.                                                                                                                                                                                  

Alt vederlag for opphold betales i henhold til egen forskrift fastsatt av Sosial- og Helsedepartementet.

Ved langtidsopphold er kontorpersonalet behjelpelig med økonomiske forhold/regnskap. 

Vedtak som fattes kan påklages.  Klagefrist er 4 uker (fremgangsmåte ved klage).

Mer informasjon om vederlagsbetaling fås ved  henvendelse til sekretær ved helsetunet, tlf. 72 49 48 06.

 

 

 

 

 

              

 

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag