Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Meldal helsetun - Bofellesskap for demente
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Bofellesskap for demente

Blomst4


Mål:  Med faglig dyktighet, respekt og gode holdninger skal vi gi våre beboere en verdig alderdom uansett funksjonsnivå.

 

Dette er et botilbud for aldersdemente som har behov for skjerming. 

Botilbudet har 12 plasser. 

Når behovet for skjerming avtar, blir det vurdert overflytting til langtids pleieavdeling.

Ansvarlig 
Ole Edward Sandvik Seksjonsleder 
Hjemmetjenesten1 
Tlf. 72 49 48 68

Aud Mildrid Ree 
Avd.sykepleier 
Solhagen/ Solhagen AD 
Tlf. 72 49 48 52 

Linker Tjenestebeskrivelse

Informasjon ved innleggelse

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag