Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Meldal helsetun - Langtids psykiatri
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Langtidsavdeling psykiatri

Blomst2

Mål:  Trygghet, respekt og forutsigbarhet

Avdelinga har plass til 7 beboere.

Avdelinga arbeider for at hver beboer skal ha mulighet til å opprettholde det funksjonsnivå den enkelte innehar.   Hver beboer skal ha to nærpersoner på avdelingen.                                         
Med en individuell målsetting og med fokus på miljøretta arbeid skal denne avdelinga være et trygt hjem for beboerne.                    

Ansvarlig         
Berit D.Blokkum 
Avd.sykepleier              tlf. 72 49 48 00

 

Linker

Tjenestebeskrivelse

Informasjon ved innleggelse

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag