Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Meldal helsetun - Langtids pleieavdeling
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Langtids pleieavdeling

Blomst6

Mål:  Trivsel, trygghet og tillit

Denne avdelinga gir heldøgns pleie og omsorg. Vi har plass til 35 beboere fordelt på 4 dobbeltrom og 27 enkeltrom. 

Avdelinga er inndelt i 3 grupper med eget personale og med hver sin gruppeleder. 

Det er ønskelig at beboeren får beholde det rommet som blir tildelt, men av ulike årsaker kan flytting bli nødvendig.  Dette blir fortløpende vurdert.

Dette er fortrinnsvis ei avdeling for langtidsopphold, men utskrivning kan skje hvis situasjonen tillater det.  Personalet består av hjelpepleiere, omsorgs-arbeidere og sykepleiere. 
Ønsket vårt er at avdelinga skal være et trivelig hjem for beboerne, og at de skal få dekt sine individuelle behov.

Ansvarlig          Avd.sykepleier      
Åse Kielland     
tlf. 72 49 48 47

 

 

Linker

Tjenestebeskrivelse

Informasjon ved innleggelse

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag