Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Meldal helsetun
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Meldal Helsetun

Sykepleier


Mål:  Alle skal oppleve trygghet og forutsigbarhet i forhold til den hjelp som ytes.  Vi ønsker at alle skal få god informasjon om våre tjenester og bli behandlet med respekt og høflighet av oss som arbeider her.

 

Meldal helsetun er kommunens sykehjem som består av til sammen 51 plasser, fordelt slik;

  • Langtidsplasser, 38 stk.
  • Korttidsplasser, 10 stk.
  • Institusjonsplasser Solhagen AD, 3 stk.

Korttidsavd.

I tillegg finnes det:

 

 

       

Ansvarlig
Unni M. Resell 
Seksjonsleder Meldal Helsetun 
Tlf: 72 49 48 00

Avdelinger 

Korttidsavd.

Langtids pleieavd.

Nattvakter

Andre ansatte
Ingrid Eithun 
Adm.medarb. 
tlf. 72 49 48 06

Heidi Lillery 
Adm.medarb. 
tlf. 72 49 48 05

 

 

 

 

Lenker

Tjenestebeskrivelser

Søknad om inntak

Søknadsskjema tjenester

Priser opphold

'Når en av våre nærmeste dør'  (brosjyre for pårørende)

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag