Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Hjelpetjenesten - Stiftelsen Amathea
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Stiftelsen Amathea

Bilde: Logo Amathea      Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste for gravide med 13 lokalkontorer. Vi er et gratis lavterskeltilbud som finansieres av det offentlige og er et supplement til det kommunale helsetilbudet.

Vår hovedoppgave er å informere og veilede kvinner og par som opplever vanskeligheter i forbindelse med en graviditet (jmf. § § 1 og 2, 1. ledd i lov om svangerskapsavbrudd). Vi tilbyr oppfølging under svangerskap, før og etter abort, samt avholder fødselsforberedende kurs for enslige gravide. Kursene har påfølgende mor-barngruppe. 

Veilederne våre underviser elever/studenter om seksuell helse for å forebygge uønsket svangerskap og abort og fagpersonell for å øke kompetansen knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort.

Stiftelsen Amathea har utviklet undervisningsmateriell og en film om uplanlagt graviditet for ungdom.  Materiellet er til fritt bruk og finnes på www.ungoggravid.no

Amathea Trøndelag har kontor i Kjøpmannsgt. 16 i Trondheim, og betjener begge trøndelagsfylkene. Vi har samarbeidsavtale med Trondheim kommune og St. Olavs hospital.

For de som bor langt unna Trondheim er det mulig å nå Amathea på telefon 815 32 005 mellom 08.00-20.00 alle hverdager, via vår nettside www.amathea.no og på epost trondelag@amathea.no.

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag