Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Hjelpetjenesten - Frisklivssentralen
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Frisklivssentralen

Bilde: Logo Frisklivssentralen       Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en frisklivssentral.

Frisklivssamtalen er individuell. 
Målet er å finne frem til hvordan den enkelte kan nå sitt mål om livstidsendring. 

Gruppebaserte tilbud 
Frisklivstrening i gruppe kan foregå både innendørs og ute i naturen. Nivået er tilpasset deltakerne.

Bra mat er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon 
til å oppnå et varig sunnere kosthold. Man får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksler erfaringer med andre deltakere og lærer å lese varedeklarasjon.

Kurset går over fem kurskvelder der temaet er bra mat i teori og praksis.

Røykfri sammen er et tilbud til deg som ønsker å slutte å røyke.
Kurset går over 6-8 kurskvelder. De tre første møtene brukes til å forberede seg på å slutte.

I de neste møtene jobber en med å opprettholde røykfrihet og motivasjon. 
Mange opplever at det er lettere å bli røykfrie sammen med andre.

Temaundervisning skal gi motivasjon og inspirasjon til endring av levevaner.

Bilde: Fot og stav - ut på tur

”Det gjør så godt å være sammen med andre – jeg glemmer det som er slitsomt”.

Deltaker på frisklivssentralen

Bilde: Logo Frisklivssentralen

Hvem kan delta på frisklivssentralen?
Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deltakere til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, men man kan også kontakte oss på eget initiativ.

Frisklivsresepten varer i tre måneder, og starter med en strukturert samtale, hvor vi ser på muligheter og mål for perioden.
Etter tre måneder gjennomføres en ny samtale. Resepten gir mulighet for oppfølging gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

En norsk studie viser at frisklivsresepten kan gi bedret fysisk form, redusert vekt og økt selvopplevd helse.

De som ønsker hjelp til å endre levevaner kan ta kontakt med oss, uansett om man ønsker å delta på gruppetilbudene eller ikke.

Frisklivssentralen har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet, og kan gi deg opplysninger om hvor du kan finne aktiviteter og tilbud i kommunen.

”Jeg ville først ikke være med på dette da jeg fikk resepten av legen. Nå skjønner jeg at det er det beste som har skjedd meg”.

Deltaker på frisklivssentralen

Kontor på Meldal helsetun fra 4. mai 2015. 
Tlf. 481 74 329

Du kan laste ned brosjyren her.

Henvisningsskjema

Diabetessykepleie

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag