Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - PRESSEMELDING!
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

PRESSEMELDING

MELDAL KOMMUNE INNFØRER KOKEPÅBUD VED Å VANNVERK PÅ JERPSTAD

Etter funn av ecoli- bakterier (tarmbakterier) i vann fra Å vannverk, Jerpstad i Meldal kommune oppretter Meldal kommune kokepåbud for alt vann som benyttes i husholdningen som drikkevann, vann til matlaging og ved skylling av matvarer ved vannverket.

Meldal kommune arbeider nå med å avdekke mulige forurensningskilder. Oppfølgingsprøver er tatt og resultatet fra disse vil man få neste uke. Det må to rene prøver til før kommunen og mattilsynet kan friskmelde vannet.

Abonnentene vil bli varslet så snart vannet er friskmeldt og koking kan opphøre.

Nærmere orientering gis ved henvendelse til Meldal Kommune, 
Servicekontoret på tlf: 72 49 51 00.

Meldal kommune 
Driftsavdelingen 
v/Ola Wold 
Direktetlf: 72 49 51 17 
Mobiltlf: 906 04 815

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag