Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Forurenset drikkevann!
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

FORURENSET DRIKKEVANN!

Meldal kommune oppfordrer folk til å koke drikkevannet, da det er avdekket en mulig fare for at drikkevannet inneholder E-coli (tarmbakterier). 

Varslingen gjelder for følgende områder: Å vannverk  

Berørte innbyggere bør koke alt vann som skal brukes til matlaging eller drikke. Dette gjelder også skylling av matvarer.  

Kommunen ber folk fortsette å koke vannet inntil ny beskjed blir gitt i lokalpressen eller annen beskjed. Først når vannet er bakteriefritt kan folk drikke vannet fra springet uten risiko. 

Evt. spørsmål rettes til: 

  1. Seksjon drift, telefon 72 49 51 00 
  2. Formann, telefon 917 33 495 
  3. Teknisk vakt, telefon 908 22 911
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag