Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Ekstern skolevurdering Orkdal/Øy - Ekstern skolevurdering - kontaktinfo
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ekstern skolevurdering Orkdal/Øy-regionen

Kontaktpersoner og vurderere
       
Kari Mostad Orkdal arbeidsgruppe kari.mostad@orkdal.kommune.no
72483050 / 99448980
Hege Røttereng    Skaun arbeidsgruppe
vurderer
hege.rottereng@skaun.kommune.no
72867268 / 91838157
Svein Johny Forren   Hemne arbeidsgruppe

svein.forren@hemne.kommune.no
72460103 / 91869743

Torunn Otervik Orkdal/Øy regionkoordinator
vurderer

torunn.otervik@meldal.kommune.no
72495129 / 91766526

Brit Hoff Orkdal rektor (Gjølme)
vurderer
brit.hoff@orkdal.kommune.no
72483770 / 93219873
Lars Johan Vattengård Orkdal rektor (Ork.u.skole) lars.vattengard@orkdal.kommune.no
72483381 / 90017360
Rune Landrø Orkdal rektor (Årlivoll)

rune.landro@orkdal.kommune.no
72471450

Heidi Husdal Ingdal Orkdal vurderer heidi.husdal.ingdal@orkdal.kommune.no
72483770 
Eli Janne Evjen  Orkdal vurderer eli-janne.evjen@orkdal.kommune.no
72483371
Lars Ivar Jensen Orkdal vurderer lars-ivar.jensen@orkdal.kommune.no
90687298 
Ann Oline Vuttudal Orkdal vurderer ann-oline.vuttudal@orkdal.kommune.no
72479826
Arild Kapskarmo Orkdal vurderer arild.kapskarmo@orkdal.kommune.no
72479820 / 99477570 
Knut Arne Bakke Orkdal vurderer knut-arne.bakke@orkdal.kommune.no
72479700 
Anette Markussen Orkdal vurderer anette.markussen@orkdal.kommune.no
72483380 
Sigrun O. Eikrem Orkdal vurderer sigrun.eikrem@orkdal.kommune.no
72471450 
Grethe Gravrok Sand Skaun rektor (Skaun u.skole)
vurderer
grethe.gravrok.sand@skaun.kommune.no
72868802 / 40417422
Hild Estenstad Skaun vurderer hild.estenstad@skaun.kommune.no
72868010 
Drude Tøndel Skaun rektor (Viggja) drude.tondel@skaun.kommune.no
72864372
Eli Aune Skaun rektor (Jåren-Råbygda)

eli.aune@skaun.kommune.no
72862930

Sol Øiaas Skaun rektor (Venn)
vurderer
solveig.oiaas@skaun.kommune.no
72868012
Wenche Johansen Hemne rektor (Svanem)
vurderer
wenche.johansen@hemne.kommune.no
72460385 / 99694597
Wenche Røstvold Hemne vurderer wenche.røstvold@hemne.kommune.no
72460388 / 41443181 
Irene Meland Hemne rektor (Vinjeøra)
vurderer
irene.meland@hemne.kommune.no
72460375 / 97020185

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag