Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

TILSKUDD TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2014

 
Gjelder tilskudd av spillemidler til:
 
  • anlegg for idrett og fysisk aktivitet
  • nærmiljøanlegg
  • anlegg for friluftsliv i fjellet
 
Søknadsprosedyre og frister
 
Søknader sendes inn elektronisk via nettstedet www.idrettsanlegg.no
Informasjonsmateriell kan hentes på samme nettsted.
Alle bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg er inntatt i heftet V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2013. Det gjøres spesielt oppmerksom på at bestemmelsene er noe endret ift tidligere år iht tilrådinger i Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen.
 
For anlegg for friluftsliv i fjellet fås informasjon ved henvendelse til Den Norske Turistforening (DNT), e-post info@turistforeningen.no
 
Meldal kommunes søknadsfrist: 1. oktober 2013.
 

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Meldal kommune v/seksjonsleder Kultur.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag