Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Byggesaker - arealplaner - Kart og arealplaner
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommunes karttjeneste og planregister

OrklaKart er et samarbeid mellom kommunene Meldal og Orkdal. Karttjenesten inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, flybilder, kommuneplanens arealdel, gjeldende reguleringsplaner og planer under arbeid.

Kartet er koblet sammen med planregisteret slik at du kan manøvrere frem og tilbake. I planregisteret finner du bestemmelser, scannet plankart og mer informasjon.Planregisteret viser planene slik de opprinnelig ble vedtatt. Planene kan senere være endret eller delvis erstattet av andre planer. I karttjenesten er alle plankart sydd sammen, og alle endringer lagt inn, slik at bare gjeldende deler er synlige.

Klikk på bildene for å starte karttjenesten eller planregisteret

Klikk på bildet for å gå til karttjenesten Klikk på bildet for å gå til planregisteret

Du kan søke på adresser, eiendom, stedsnavn eller koordinat og få frem kartutsnitt. Du kan også søke i en forhåndsdefinert base med interessante steder.

Kartet inneholder dessverre en del feil og mangler - særlig i forhold til eiendomsgrenser. Kommunen er uten ansvar for tap eller skade som måtte følge av bruken.

Vi jobber hele tiden med å forbedre og vedlikeholde kartgrunnlaget. Ta gjerne kontakt med GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen dersom du kan hjelpe oss å rette feil og mangler, eller har andre kommentarer til tjenesten.

Andre anbefalte karttjenester

OrklaKart er den eneste karttjenesten hvor du finner alle kommunens arealplaner. Det er også her du finner det aller mest oppdaterte grunnkartet. Hvis du primært er ute etter andre typer kartinformasjon kan det være andre tjenester som er bedre egnet. Her er noen anbefalinger:

Tittel Ansvarlig Beskrivelse
SeEiendom Statens kartverk Det beste nettstedet for matrikkelinformasjon (eiendom, bygninger og adresser) Matrikkeldata er alltid oppdatert, bakgrunnskartet oppdateres en gang i året fra kommunens originaldatabaser.
Gårdskart på nett Skog og landskap Her finner du arealressurskart og arealstatistikk for din egen eiendom. Eiendomskartet er alltid oppdatert, arealressurskartet oppdateres normalt to ganger i året fra kommunens originaldatabase.
Norge i bilder Statens kartverk Nasjonal innsynsløsning for ortofoto (kartriktige flybilder). Her finner du flybilder over hele kommunen fra 2009, 2007, 1964 og 1958. Store deler av kommunen har også flybilder fra 1953 og 1937.
GisLink Fylkesmenn og fylkeskommuner i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal God løsning for presentasjon av tematiske kart innen fagområder som natur, landbruk, kulturminner, samfunnssikkerhet med mer.

Kommuneplan

Her finner du lenker til andre relevante dokumenter

 

 

Kart over Meldal

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag