Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Priser for rom i skoler og idrettsbygg
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Priser for leie av rom i skoler og Idrettsbygget

Priser fra 01.01.14

I. Skolebygg - tilfeldig utleie

 1. gymnastikksal (dusj/omkledning kommer evt. i tillegg)
 2. Dusj/omkledning
 3. klasserom
 4. Grupperom
 5. møterom

 

175,- 
160,-
160,- 
130,- 
155,-

II. Idrettsbygget og ny Meldal skole - tilfeldig utleie

Leie av deler av bygget til inntektsgivende arrangementer som off. fester, gammeldans, salgsmesser etc. Inkluderer sal I, foajé, kjøkken, garderobe, toaletter; pr kveld/døgn

5.355,-

Ikke inntektsgivende arrangement - lukkede lag som åremålsdager, bryllup, juletrefester etc; pr kveld/døgn

3.090,-

 1. Leie sal II Idrettsbygget; pr kveld/døgn
 2. Kantine Meldal skole
 3. Skolekjøkken Meldal skole
 4. Vestibyle/amfi Meldal skole

915,- 
915,- 
340,- 
255,-

Utlån bord inntil 3 dager, pr bord

65,-

Utlån stoler inntil 3 dager, pr stol

35,-

Utlån tallerkener/bestikk/anretning inntil 3 dager, pr kuvert

20,-

 

 

b. Leie av rom i Idrettsbygget og Meldal skole til regelmessig trening etc. Pr. type leietaker/gruppe, inntil 2 timer

Grunnsats: 
Tillegg for hvert rom:

 1. Garderobe/stk
 2. Idrettsbygget - Sal 1 og Meldal skole – Gym.sal
 3. Meldal skole - delt gym.sal
 4. Sal 2
 5. scene
 6. foajé

 

175,-

 

105,-
220,-
110,-
175,-
110,-
120,-

c. Utleie av svømmehall, uten kommunal badevakt

 1. Svømmehall inkl. 2 garderober/dusjer, inntil 2 timer
 2. Svømmehall inkl. 2 garderober/dusjer, pr time over 2 timer
 3. tillegg pr garderobe/dusj ekstra, pr enhet
 4. tillegg for leie på lørdager og søn- og helligdager
 5. utleie til inntektsgivende arrangement

 

610,- 
305,- 
100,- 
525,- 
100 % påslag

Billettpriser svømmehallen

 1. voksne
 2. barn (t.o.m. 15 år)
 3. klippekort voksne, 12 klipp
 4. klippekort barn (t.o.m. 15 år), 12 klipp

 

50,- 
25,- 
500,- 
250,-

Lag og organisasjoner fra andre kommuner (gjelder skoler og Idrettsbygg)

100 % påslag

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag