Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Priser for leie av rom i Meldal samfunnshus
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Priser for leie av rom i Meldal Samfunnshus

Utleieobjekt (Pr kveld/døgn, evt. pr møte)

Priser fra 01.01.13

Inntektsgivende arrangementer som offentlige fester, gammeldans, salgsmesser etc. Inkluderer Storsal m/garderobe, toaletter og kantine i 1. et.

5.230,-

Lukkede lag som bryllup og åremålsdager, festmøter, basar etc. 
Inkluderer Storsal med garderobe, toaletter og kantine i 1. et.

3.015,-

Kantine, inkl. kjøkken og toaletter 1. etasje

520,-

Foaje med garderobe og toaletter 1. etasje

330,-

Storsal 1.300,-

Lillesal (”Spisesalen”)

890,-

Kommunestyresal

620,-

Formannskapssal

310,-

Kjøkken 2. etasje

330,-

Scenebelysning

260,-

Scenegarderober

260,-

Utlån bord inntil 3 dager, pr bord

60,-

Utlån stoler inntil 3 dager, pr stol

30,-

Utlån tallerkener/bestikk inntil 3 dager, pr kuvert

20,-

Alle priser er basert på utleie i henhold til instruks for utleie av rom i Meldal Samfunnshus. 
Samfunnshuset har ikke vaktmestertjeneste på kveld/helg, slik at utlevering av nøkler og orientering om bruken av lokalene skal skje i vaktmesterens arbeidstid. 
Må vaktmester møte opp utenom arbeidstid pga forhold som skulle vært avklart på forhånd vil dette bli fakturert etter medgått tid. 
Ekstraarbeider med rydding/renhold i forkant, underveis eller i etterkant av utleien vil bli fakturert etter medgått tid.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag