Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Utleie Meldal barne- og ungdomsskole
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Meldal barne- og ungdomsskole (Nye Meldal skole)

Rom disponibel for utleie (Egen utleienøkkel) :  

Rom nr. 1059 Forrom band
Rom nr. 1060 Band
Rom nr. 1061 Musikkrom
Rom nr. 1062 Øving/lager musikk
Rom nr. 1063 Øving/lager musikk
Rom nr. 1064 Stollager m/kott
Rom nr. 1067 Mat og helse
Rom nr. 1081 Verksted v/sløydsal
Rom nr. 1082 Kunst & håndverk/Sløydsal
Rom nr. 1083 Kunst & håndverk
Rom nr. 1090 Lager kroppsøving
Rom nr. 1091 Kroppsøving/gang
Rom nr. 1096/96 Garderobe/dusj
Rom nr. 1097 Garderobe instruktør
Rom nr. 1100 Garderobe instruktør
Rom nr. 1103/04 Garderobe/dusj
Rom nr. 1109 Mat & helse, 17,5 m2
Rom nr. 1067 Mat & helse, 46,2 m2

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag