Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Meldal barne- og ungdomsskole - Idrettsbygget - Svømmehall
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Svømmehall

Åpningstider svømmehallen

2. halvår 2016 : 03.10.2016 - 22.12.2016

Mandager:

18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 
20.00 - 21.00 

Familiebading 
Familiebading 
Damer over 16 år

Onsdager:

18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00 
20.00 - 21.00

Svømmeudyktige og barn inntil 8 år, i lag med sine foresatte 
Svømmeudyktige og barn inntil 8 år, i lag med sine foresatte 
Damer og herrer. Barn under 16 år, kun i lag med sine foresatte

Torsdager:

17.30 - 18.30

18.30 - 20.30

Svømmeudyktige og barn i førskolealder, i lag med sine foresatte 
For handikappede av begge kjønn

 

Fredager:

18.00 - 19.00 
19.00 – 20.00 
20.00 - 21.00

Familiebading 
Familiebading 
Herrer over 16 år

En svømmetime er 45 min 
Enkeltbilletter: 
Klippekort, 12 klipp:

 
Voksne kr 50,- 
Voksne kr 500,-


Barn kr 25,- 
Barn

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag