Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Byggesaker - arealplaner - Tiltak som behandles etter melding
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

Tiltak som behandles etter melding

Søknadsskjema

 

 

Minstekravet ved innlevering av melding er:

  • Utfylt meldingsskjema
  • Tegninger, plan-, snitt- og fasader i målestokk
  • Situasjonsplan i målestokk
  • Nabovarsel
  • Eventuelt uttalelse fra andre myndigheter (f.eks. vegvesenet)
  • Eventuelt søknad om sanitærabbonement

Dersom nabo har innvendinger mot tiltaket må meldingen behandles som søknad. Kommunen kan også av andre grunner bestemme at melding skal behandles som søknad.


Behandlingstid:

For meldinger vedr. driftsbygning og frittliggende bygning eller mindre tilbygg på bolig eller fritidseiendom kan tiltaket igangsettes 3 uker etter at meldingen er mottatt av kommunen.

Nærmere opplysninger finner du under tjenestebeskrivelse

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag