Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - PRISLISTE SFO – MELDAL KOMMUNE
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Prisliste SFO – Meldal Kommune

Brukerbetaling SFO pr. 01.01.2017

Kommunestyret i Meldal har i møte 15.12.16, sak 085/16, vedtatt følgende satser for brukerbetaling i SFO med virkning fra 01.01.2017:

Inntil 6 timer pr. uke : Kr. 758,- pr. mnd.
7-12 timer pr. uke : Kr. 1.194,- pr. mnd.
13-19 timer pr. uke      : Kr. 2.060,- pr. mnd.

Satser for matpenger er uendret:

1 d/u : Kr. 40,- pr. mnd.
2 d/u : Kr. 70,- pr. mnd.
3 d/u : Kr. 100,- pr. mnd.
4 d/u : Kr. 130,- pr. mnd.
5 d/u    : Kr. 160,- pr. mnd.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag