Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Ungdomsleder - MOT i Meldal
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

MOT i Meldal

Lokalsamfunn med MOT

Bilde: Lokalt MOT-styre

Lokalt MOT-styre

  1. Are Hilstad, styreleder
  2. Petter Lindseth
  3. Marianne Løseth, Meldal videregåendeskole
  4. Eindride Einum
  5. Marit Bjerkås

Lokal MOT-leder
Eindride Einum

MOT-koordinator 
Marit Bjerkås

MOT-informatør
Knut Kåre Brøndbo

Meldal har vært MOT-kommune siden 2001.

Meldal er lokalsamfunn med MOT og kjører skoleopplegg fra 7. – 10. trinn samt på videregående. I tillegg til dette foregår det flere aktiviteter gjennom året, som “MOT til å glede”-dagen, ungdomsaktiviteter, konferanser.

Meldal har et tett samarbeid med Orkdal hvor vi sammen arrangerer ungdomskonferanser, Ungdom med MOT-samlinger og informatør-treff.

Logo: MOT

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag