Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Ungdomsleder - Meldal Ungdomsråd
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Meldal Ungdomsråd

Meldal ungdomsråd 2016/2017

Malin Solberg : Leder
Thomas Selbæk Haugen     : Nestleder
Solveig Løkkbakk : Sekretær
Nikolai Hegle : Medlem
Elin Granmo : Medlem
Mikael Orre Rye : Medlem
Kine Holm : Medlem
Per Eivind Fritzon : Medlem
Sylvia Foss Morgan : Medlem

Ungdomsrådet uttaler seg på vegne av alle ungdommene i kommunen inn til politikerne, i tillegg arrangerer de og tilrettelegger for ulike aktiviteter gjennom året. Å sitte i ungdomsrådet er en spennende utfordringer som både er lærerik og morsom. Medlemmene får tilbud om å være med rundt i Norge på ulike kurs og konferanser, og det jobbes også med å skape en internasjonal arena for ungdommene i Meldal.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag