Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Politikk - Gruveforurensningsutvalget
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Gruveforurensningsutvalget

 


Gruveforurensningsutvalget består av 7 medlemmer, 4 fra Arbeiderpartiet, 2 fra Senterpartiet og 1 fra Høyre.

 

Arbeiderpartiet/Fremskrittspartiet

1.

Are Hilstad - leder

Medlem

2.

 

Medlem

3.

Vibeke Mehlum

Medlem

4.

Johnny Kristensen

Medlem

1.

Helge Ringli

Varamedlem

2.

Ellen Haugen Bergsrønning

Varamedlem

3.

Lars Kirkholt

Varamedlem

4.

Odd Skogstad

Varamedlem

5.

Kari Fossmo Engan

Varamedlem

 
Høyre/Senterpartiet/Venstre

1.

Arve Slørdahl - nestleder

Medlem

2.

Kari Ingeborg Lund

Medlem

3.

Arne Nielsen

Medlem

1.

Stein Elshaug

Varamedlem

2.

Gunnar Sørløkk

Varamedlem

3.

Marit Foss Sundseth

Varamedlem

Lenker

Det Norske Arbeiderparti 

Meldal Arbeiderparti

Senterpartiet

Kristelig Folkeparti

Høyre

Venstre

Fremskrittspartiet

Meldal Fremskrittsparti

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag