Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Boliger til utleie - Utleiepriser Meldal samfunnshus
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Utleiepriser Meldal samfunnshus

Utleieobjekt

Pris pr. 01.01.14

Arrangement som offentlige fester, gammeldans, salgsmesser etc. Inkluderer Storsal med garderobe, toaletter og kantine. Pr. kveld/døgn

Kr. 5.355,-

Lukkede lag som bryllup og åremålsdager, festmøter, basar etc. Inkluderer Storsal med garderobe, toaletter og kantine. Pr. kveld/døgn

Kr. 3.090,-

Kantine, inkl. kjøkken og toaletter 1. etg.

Kr.    535,-

Foaje med garderobe og toaletter 1. etg.

Kr.    340,-

Storsal

Kr. 1.330,-

Lillesal (Spisesal 2. etg.)

Kr.    915,-

Kommunestyresal

Kr.    635,-

Formannskapssal

Kr.    330,-

Kjøkken 2. etg.

Kr.    340,-

Scenebelysning

Kr.    265,-

Scenegarderober

Kr.    265,-

Utlån bord inntil 3 dager, pr. bord

Kr.      65,-

Utlån stoler inntil 3 dager, pr. stol

Kr.     35,-

Utlån tallerkener/bestikk inntil 3 dager, pr. kuvert

Kr.      20,-

Alle priser er basert på utleie i henhold til Instruks for utleie av rom i Meldal Samfunnshus.

Samfunnshuset har ikke vaktmestertjeneste på kveld/helg, slik at utlevering av nøkler og orientering om bruken av lokalene skal skje i vaktmesterens arbeidstid.

Må vaktmester møte opp utenom arbeidstid på grunn av forhold som skulle vært avklart på forhånd vil dette bli fakturert etter medgått tid.

Ekstraarbeider med renhold i forkant, underveis eller i etterkant av utleien vil bli fakturert etter medgått tid.

Ved regelmessig (f.eks ukentlig) leie av rom kan egen pris avtales.

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag