Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Grefstad skole - Skolefritidsordning
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Skolefritidsordning

Grefstad skole har egen skolefritidsordning (SFO) med tilbud for alle barn i 1. - 4. klasse. SFO er åpen mandag - fredag fra kl. 07.00 - 16.30, med unntak av barnas skoletid.

Plass på SFO innvilges etter søknad. Hovedopptak foretas årlig, med søknadsfrist 1. mars.

SFO er et fritidstilbud, og vi ønsker å være et trygt og utviklende sted for barna utenom skoletid. 
Betaling skjer etter kommunalt fastsatte satser.

Barna får minimum ett måltid pr. dag, som det betales en fast månedlig sum for.

SFO drives etter de kommunalt vedtatte retningslinjer for skolefritidsordninger.

I ferier kan SFO-tilbudet bli gitt gjennom samarbeid med andre skolefritidsordninger i kommunen, eller eventuelt i samarbeid med barnehage.

SFO er stengt 5 dager i løpet av skoleåret i samsvar med kursdager på skoleruta for at personalet skal delta på kurs-/planleggingsdager.

Skjema og priser  
Vedtekter 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag