Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Grefstad skole - Prioriterte områder
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Prioriterte områder

 • Trygt og godt læringsmiljø
 • Entreprenørskap
 • Leseopplæring ved bruk av Early Years Litteracy Program
 • Læringsstrategier 
 • Miljøfyrtårnsertifisering
 • Elevvurdering
 • Forståelse og ferdigheter i matematikk
 • Bruk av læringsplattformen It´s learning
 •  

  Avansert søk
  Brukerundersøkelser
  Informasjon
  Postlister
  Saksdokumenter
  Møteplan for politiske utvalg
  Flytt til Meldal
  Forskrifter
  Frivilligsentralen
  Hvor ligger Meldal?
  Hva skjer i Meldal?
  Innbyggerinitiativ
  Jakt og fiske
  Kart
  Kommunen vår
  Lag/foreninger
  Ledige stillinger
  Medalingen
  Meldal.no
  MOT
  Nettstedskart
  Opplev Trollheimen
  Orkdal/Øy-regionen
  Orkdalsregionen
  Orkland kommune
  Planer/Økonomidokumenter
  Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
  Råd og utvalg
  SIO
  Slettmeg.no
  Studiesenteret
  Tilskuddsportalen
  Verdigrunnlag