Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Grefstad skole - Ansatte
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ansatte

Rektor  Solveig Melby solveig.melby@meldal.kommune.no
Rektor Marit Dalsegg Tokle marit-dalsegg.tokle@meldal.kommune.no
Lærere  Steinar Bjørndal steinar.bjorndal@meldal.kommune.no
  Eli Haugan  eli.haugan@meldal.kommune.no
  Anne Harriet Hoel 
(voksenoppl. avd spes.underv.)
anne-harriet.hoel@meldal.kommune.no
  Kjersti Anda Mogset kjersti-anda.mogset@meldal.kommune.no
  Marit Ness  marit.ness@meldal.kommune.no
  Jonas Landrø jonas.landro@meldal.kommune.no
  Sissel Snuruås sissel.snuruas@meldal.kommune.no
  Lise Øklend lise.oklend@meldal.kommune.no
  Solveig Danielsen solveig.danielsen@meldal.kommune.no
  Kari Aftret Brøndbo kari.aftret-brondbo@meldal.kommune.no
  Ingar Stene ingar.stene@meldal.kommune.no
  Eva Gjøås eva.gjoas@meldal.kommune.no
  Silje Grefstad Landrø silje-grefstad.landro@meldal.kommune.no
  Ragnhild Bergsrønning ragnhild.bergsronning@meldal.kommune.no
Assistenter Sigrun Hoset sigrun.hoset@meldal.kommune.no
  Eli Martinsen eli.martinsen@meldal.kommune.no
  Audhild Hoel Svartbekk audhildhoel.svartbekk@meldal.kommune.no
SFO-leder  Eli Syrstadeng  eli.syrstadeng@meldal.kommune.no
Fagarbeidere Gunn H. Berg  gunn-helene.berg@meldal.kommune.no 
  Laila Aune  laila.aune@meldal.kommune.no
Kontorass. Astrid Mork astrid.mork@meldal.kommune.no

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag