Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Storås skole - Ansatte ved Storås skole
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ansatte ved Storås skole

 Rektor Per Inge Ree per-inge.ree@meldal.kommune.no
 Lærere Randi Bergersen randi.bergersen@meldal.kommune.no
  Marit Kvernmo marit.kvernmo@meldal.kommune.no
  Inger Åshild Bjørnerud Børset  inger-ashild.bjornerud@meldal.kommune.no
  Grete Hofset grete.hofset@meldal.kommune.no
  Wenche Sollien wenche.sollien@meldal.kommune.no
 Fung. rektor Birgitte Lyngvær birgitte.lyngvaer@meldal.kommune.no 
  Ingrid Henriksen ingrid.henriksen@meldal.kommune.no 
  Britt Storås Einum britt.storas-einum@meldal.kommune.no
     
Barne- og ungdomsarbeider 
SFO-leder
Arnhild Vaula Reberg arnhild-vaula.reberg@meldal.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider Magnar Løset magnar.loset@meldal.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider Johanne Grut Lein johanne-grut.lein@meldal.kommune.no


 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag