Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Storås skole
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Storås skole

Ugle på bok

Øvermoan 1, 7334 Storås                                                       Tlf.: 72 49 47 10 / 72 49 83 50     Fax.: 72 49 84 77     
SFO: 414 76 777
   Vaktmester: 72 49 82 77

Rektor: Per Inge Ree

Vi er skolen i Nerbygda i Meldal kommune i Sør-Trøndelag. Storås ligger ca. 8 mil sør-vest for Trondheim på veg mot Møre, mellom Orkanger og nordmørskommunen Rindal. Skolen sto ferdig til bruk i 1982, og er godt vedlikeholdt inne som ute.

Vi er for tiden en 4-delt barneskole med 67 elever. (42 elever på småskolen, 25 på mellomtrinnet). Skolen har egen skolefritidsordning i skolelokalene.

Satsingsområder

 SFO

Ansvarlig

Eindride Einum  Seksjonssjef

Ansatte

Lenker

Priser

Skjema

Skolerute 
2011 - 2012
 

Skolerute 2012-2013

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag