Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Skolefritidsordning
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Skolefritidsordning

Skolefritidsordning i Meldal kommune har som mål:
Å skape trygge rammer for barnets fritid før og etter skoletid. Å fremme samarbeidet mellom skolen og skolefritidsordningen. Å være et fritidstilbud med mulighet for aldersrelevante utfordringer og med muligheter for å knytte vennskap.

Hver grunnskole har skolefritidsordning.

Hvordan få plass i skolefritidsordningen?

Elever i 1. - 4. klasse og funksjonshemmede barn i 1.-7. klasse kan få plass i SFO.
Søknadsfrist er 15. mars. Søknadsskjema fås på denne siden og ved den enkelte skole.
Det er rektor ved den enkelte skole som foretar opptak. Alle søkerne får skriftlig tilbakemelding om de får plass eller ikke.

Oppsigelse av plass i skolefritidsordningen

Oppsigelse av plass skjer ved skriftlig melding til rektor ved skolen. Oppsigelsestid: 1 mnd.

Ferie

Elevene må ha levert ferieplaner for sommerferien innen 1. mai. SFO planlegger ferieavvikling ut ifra dette.
I ferien vil det være samarbeid mellom kretsene for å gi et tilbud til de som har behov for det, dette gjelder også i jule- og påskeuka.

Søknadsskjema m/info
Vedtekter 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag