Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Hjelpetjenesten - Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

 

Etter Helse- omsorgstjenesteloven § 7-3, skal kommunen ha en koordinerende enhet.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i Meldal kommune er lagt til Seksjonsleder for Hjelpetjenesten, Marit Drugli Sund, som har kontor i Sentrumsbygget.

Koordinerende enhet skal koordinere tjenestetilbud innen habilitering/rehabilitering, og skal fungere på tvers av sektorer, enheter og tjenester. De ulike sektorer og enheter samarbeider for å gi brukere og samarbeidspartnere best mulig tjenester.

Koordinerende enhet har ikke myndighet til å tildele tjenester, det er det de enkelte enhetene som har ansvar for.

Enheten har også et systemansvar for Individuell plan (IP), men koordinator for den enkelte IP velges av, eller i samarbeid med, bruker.

Kontakt:
Hjelpetjensten i Meldal

Seksjonsleder Unni Møkkelgård Resell 
Tlf. 72 49 48 04 

Lenker

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

Veileder til forskrift om individuell plan 2007 

Rehabiliteringsplan 2013-2014 

 

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag