Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager - Løkken barnehage - Dette kan du forvente av personalet ved Kløverløkken barnehage
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Dette kan du forvente av personalet ved Kløverløkken barnehage

  • Barnet blir tatt godt vare på
  • Personalet lytter, og tar deg på alvor (du får svar på det du lurer på)
  • Personalet er løsningsorientert
  • Personalet legger til rette for at barnet ditt får utvikle seg i et positivt og stimulerende miljø der humor og glede står sentralt
  • Et aktivt personale
  • 2-3 foreldremøter hvert år
  • Foreldresamtale kort tid etter oppstart, en i febr./mars og ellers etter behov
  • Personalet har kunnskap om barna på de ulike alderstrinn
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag