Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Hjelpetjeneste - Kreftsykepleie
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kreftsykepleie

 

Beskrivelse:

Kreftomsorgen i Meldal Kommune har som mål å bidra til opprettholdelse av god livskvalitet for mennesker med kreftsykdom og deres pårørende, i alle faser av sykdommen.
Når en får diagnosen kreft eller en livstruende sykdom, kan det være mange spørsmål og reaksjoner som melder seg, både for den som er syk og for de pårørende.  

Kreftsykepleier kan tilby:

  • Individuell hjelp, støtte, veiledning og oppfølging over kortere eller lengre tid til mennesker med kreftsykdom og deres pårørende.
  • Faglig oppfølging og vurdering der kreftsykepleier har et nært samarbeid med sykehus, fastlege eller hjemmesykepleie der det er aktuelt.
    Være et bindeledd mellom de ulike instanser.
  • Koordinering av hjelpebehov samt hjelp og veiledning til å søke omsorgstjenester, kursopphold, rehabiliteringsopphold eller lignende.
  • Gruppetilbud
    Samtalegrupper for ulike kreftgrupper i samarbeid med nabokommuner, bl.a. Rindal og Orkdal.

Målgruppe:

Alle som er bosatt eller oppholder seg i Meldal kommune som har en kreftsykdom og deres familie.

 

Samarbeids-partnere:

Etter en faglig vurdering – og med samtykke fra deg – samarbeider vi med andre kommunale instanser – for eksempel lege, hjemmesykepleie, Meldal helsetun, skole, barnehage, NAV, sosialtjeneste, helsestasjon og med spesialisthelsetjenesten. 

Gjeldende lov og regelverk:


Kommunehelsetjenesteloven

 

Hvordan ta kontakt:

Du er velkommen til å ta kontakt for å bestille time, samtale på telefon eller avtale hjemmebesøk.
Fastlege, sykehuspersonalet, pårørende eller andre kan også ta kontakt.

 

Kontakt:

Kreftsykepleier direkte på telefon 90 85 85 16 / 72 49 48 35/ 72 49 51 68, eller
Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Kreftsykepleier har kontortid fredager 08.00- 16.00 på helsestasjonen i Meldal, Sentrumsbygget.
Ønsker du kontakt utenom denne tiden, ta kontakt på mobiltelefon.

 

Ansvarlig enhet:

Pleie- og omsorgstjenesten i Meldal.

 

Dato opprettet:

 08.11.2010

Dato oppdatert:

 

 Aktuelle linker:

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag