Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager - Løkken barnehage - Personalet
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Løkken barnehage har følgende avdelinger og ansatte pr 01.08.16

STYRER

Terje Pedersen

Styrer

Elisabeth Bjørkheim

Spesialpedagog

REGNBUEN (1-3 år), har plass til 9 barn under 3 år

June Mellingen Valskrå

Pedagogisk leder

Tone Løfshus

Barne og ungdomsarbeider

Marte Kvam

Barne og ungdomsarbeider

Johanne Lundahaug

Assistent

MÅNETOPPEN (1-3 år), har plass til 9 barn under 3 år

Naomi Olsen

Pedagogisk leder

Ann Tove R. Bergeng

Barne og ungdomsarbeider

Evy Ramstad

Assistent

SKOGSTJERNA (3-6 år), har plass til 18 barn over 3 år

Svanhild Hinsverk

Pedagogisk leder

Trude Strand

Barne og ungdomsarbeider

Ingrid Jordet

Assistent

Sissel Berg Duaas

Barne og ungdomsarbeider

Lena Lunde

Assistent

Renate Grøset

Barne og ungdomsarbeider

SOLGLØTT (3-6 år), har plass til 18 barn over 3 år

Berit Bolme

Pedagogisk leder

Kristine Jakobsen

Barne og ungdomsarbeider

Astrid Mork

Barne og ungdomsarbeider

Marte Kvam

Barne og ungdomsarbeider

Bjørg Vikan

Barne og ungdomsarbeider

SNØFNUGG (1-6 år), har 18 plasser for barn i alderen 1-6 år

Monica Brønstad

Pedagogisk leder

Eli Martinsen

Barne og ungdomsarbeider

Irene Kjelstad

Barne og ungdomsarbeider

 

 

 

 

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag