Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager - Løkken barnehage - Dagsrytme
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Dagsrytme

Kl. Ole Brumm (småbarnsavdeling) Kl. Ekorn og Bamse
07.00 Barnehagen åpner 07.00 Barnehagen åpner
07.00 -
08.30
Frilek

 

08.30 -
09.00
Frokost 07.00 -
09.00
Frokost
09.00 -
11.00
Innelek/organisert aktivitet/
utelek, evt. turer
09.00 -
11.00
Innelek/organisert aktivitet/
utelek, evt. turer
11.00 -
11.30
Samlingsstund/håndvask 11.00 -
11.30
Samlingsstund/håndvask
11.30 -
12.00
Måltid/stell og legging 11.30 -
12.00
Måltid
12.00 -
14.30
Påkledning/utelek/innelek 12.00 -
14.30
Utelek
14.30 -
15.00
Fruktmåltid 14.30 -
15.00
Fruktmåltid
15.00 -
16.30
Frilek inne/ute 15.00 -
16.30
Frilek inne/ute
16.30 Barnehagen stenger 16.30 Barnehagen stenger

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag