Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager - Løkken barnehage - Tema
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Tema

I barnehagen lager vi hvert år en årsplan ut fra rammeplan for barnehager. Rammeplan tar spesielt utgangspunkt i 5 fagområder som alle barn i barnehagen skal ha erfaring med i løpet av året;

  1. Samfunn, religion og etikk
  2. Estetiske fag
  3. Språk, tekst og kommunikasjon
  4. Fysisk aktivitet og helse
  5. Natur, miljø og teknikk

Barnehagen legger opp til mye lek, både frilek og tilrettelagte aktiviteter. Vi legger vekt på sosial læring, barna lærer å forholde seg til hverandre, vente på tur, lytte, forstå hverandre, konsentrere seg og samarbeide. Vi vektlegger positive handlinger og ord (sosial kompetanse), og oppmuntrer til positiv adferd og det å vise hensyn.

Styrer, samt noen av de pedagogiske lederne er Marte Meo kollegaveiledere. Her er det samspillet mellom de voksne og barna som er i fokus.

Gjennom spørreskjema, foreldremøter, foreldresamtaler, bringing og henting, kan foreldrene spille en viktig rolle i arbeidet med kvalitet i barnehagen. Vi kan da legge forholdene til rette, slik at tilbudet og kvaliteten blir best mulig for alle som bruker barnehagen.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag