Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Kurs og samlinger - barnehagesektoren
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kurs og samlinger

06-09. mai 2014 - Lederseminar med Lars Grimstad
Powepoint-presentasjon
Andre dokumenter fra kurset sendes direkte til deltakere på seminaret.

 24. januar 2013 - Fagdag
"Å arbeide med flerspråklige barn i barnehagen" med Gro Svolsbru, NAFO
Powerpoint-presentasjon

20. november 2012 - Kursdag
"Danning og pedagogiske bølger - utfordringer og muligheter med ny formålsparagraf"
med Line Melvold, Bro Aschehoug
Powerpoint - presentasjon

13.-15. juni 2012 - Styrerseminar
"Hvem vi er som kultur, og hvilke værdier vi representerer - utfordringer og muligheder"
med Peter Bastian
 
Powerpoint-presentasjon
"Mye bedre medarbeidersamtaler" med Helle Kanaris, gaudio
Medarbeidersamtale-hjulet

27. -29. september 2010 - Styrersamling
"Motiverende ledelse i barnehagen"....  med Trond Haukedal

Powerpoint-presentasjon

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag