Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Kulturkalender - Slåtter og Furkunnjmat
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Slåtter og Furkunnjmat

26. september kl 14.00 presenterer Sturla Eide CDen "Slåtter vol1" på Meldal Bygdemuseum. Dette er den første av tre planlagte CDer med slåtter fra Orkdal og Meldal etter Ragnvald Bolme og en samling etter Peder Wessel. Elling Holstad er en av hovedkildene i denne samlingen.

Musikken på CDen har fulgt Sturla siden han startet å spille fele hos Ragnvald Bolme i januar 1982, men først nå følte han tida var moden for å dokumentere dette materialet. Det har vært en utrolig spennende prosess både historisk og musikalsk, og Bjørn Aksdal (Professor ved NTNU) har bidratt til fyldig dokumentasjon og biografi om kildene.

Sturla har også tidligere samarbeidet med Brit Moen, og hun vil være til stede og ha salg av kaffe og hjemmebakst. Kom å ta formiddagskaffen/ettermiddagskaffen i trivelig atmosfære med slåtter og furkunnjmat på Meldal Bygdemuseum 26. september kl 14:00. Det er gratis inngang, og det vil være salg av CDer og hatten sendes rundt. 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag