Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager - Storås barnehage - Personalet
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ansatte

Styrer Marit Grete Lo
   
Avd. Saga  
Ped.leder Hanne Woldmo (80 %)
Barnehagelærer Kine Hoston Mogset
Barnehagelærer (utdannet helsesøster) Camilla Wold (vikar i 20 % stilling)
Barne- og ungdomsarbeider Mona Gabrielsen
Barne- og ungdomsarbeider Bente Haugen Døsvik
   
Avd. Bakeriet  
Ped.leder Anette Snekvik
Barnehagelærer Elin Gunnes
Barne- og ungdomsarbeider Anne Halseth
Barne- og ungdomsarbeider Kristin Skjevdal
Barne- og ungdomsarbeider Ingunn Løset (vikar i 80 % stilling)
   
Avd. Sentralen  
Ped.leder Mildrid Hove Gunnes
Barne- og ungdomsarbeider Maren Engan Nybro
Barne- og ungdomsarbeider Bente Flotthagen
   
Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget  Stine Hegle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag