Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager - Oversikt over barnehageåret 2010/2011
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Oversikt over barnehageåret 2010/2011

2010  
01. August Første barnehagedag etter ferien, nye unger begynner
19. August Planleggingsdag, barnehagen er stengt
25. Oktober Kursdag for personalet, barnehagen er stengt
23. Desember Siste barnehagedag før jul
24. Desember Barnehagen er stengt
27. - 30. Desember Åpent ved behov, påmelding
31. Desember Barnehagen er stengt
   
2011  
03. Januar Første barnehagedag etter jul
28. Februar Kursdag for personalet, barnehagen er stengt
15. April Siste ordinære barnehagedag før påske
18. - 20. April "Den stille uke", åpent ved behov, påmelding
Onsdag er barnehagen åpen fra kl. 07.00 - 12.00
26. April Første barnehagedag etter påske
03. Juni Planleggingsdag, barnehagen er stengt
22. Juni Planleggingsdag, barnehagen er stengt

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag