Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Hjelpetjenesten - TIGRIS
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

TIGRIS Meldal

Tidlig Intervensjon i forhold til rusmiddelbruk rundt GRaviditet og I Småbarnsperioden.

TIGRIS Meldal består av:

  • Jordmor og helsesøster fra helsestasjon
  • Lege
  • Representant fra NAV
  • Representant fra barneverntjenesten
  • Representant fra psykisk helse

TIGRIS sitt fokus er:

  • Å bidra til å forebygge rusrelaterte skader hos barn i fosterlivet og i spe-/småbarnsperioden
  • Gi god helhetlig hjelp til gravide, barn og familier

Kjenner du barn som lider under andres bruk av alkohol eller andre rusmidler?

Plages du av en annens bruk av rusmidler?

Snakk med oss - Vi vet hvor du kan få hjelp.

Ring oss på tlf. 72 49 51 62

Borgestadklinikken

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag