Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager - Å barnehage - Personalet
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Personalet

Styrer

Anita Lium 60 %
   
Føssa  

Pedagogisk leder 

Marit Reitan 40 %
Pedagogisk leder - mandag Anita Lium 20 %
Pedagogisk leder Kristine Grøset 40 %

Barne- og ungdomsarbeider    

Irene Gjertsen 100 %
Barne- og ungdomsarbeider Monica Berg 100 %
Styrket førskoletiltak, spes.ped. Marit Reitan 23,3 %
Styrket førskoletiltak, fagarb. Grete Aasmyr 50 %
Styrket førskoletiltak, fagarb. Anne Grut 50 % 
   
Resa  
Pedagogisk leder Wenche Sommervold 80 %
Pedagogisk leder - fredag Anita Lium 20 %
Barne- og ungdomsarbeider Rigmor Gjervan 100 %
Barne- og ungdomsarbeider Malin Landsem 100 %

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag