Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager - Å barnehage - Å barnehage satser på uteaktiviteter
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Å barnehage satser på uteaktiviteter

Å barnehage ligger i utkanten av Mælan boligfelt. Barnehagen ligger nær naturen som blir flittig brukt. 'Gjæregga', 'Gjelberget', idrettsplassen og skolens gapahuk er turmål vi bruker. Bak barnehagen er en akebakke der det også er fint for skigåing. Vi har bygd en gapahuk med bålplass på barnehagens uteområde. Vi oppfordrer barna til å ha med seg ski, kjelker/akebrett, traktorer og sykler til barnehagen. Sykkelturer nedover mot Rikstad - Vella. De eldste har mulighet til å være med på 'ekstremturer'.

Vi tilbereder ofte mat ute, både når vi er på tur og i barnehagen. Barna har opparbeidet en liten kjøkkenhage.

Barna har med seg matpakke til frokost og lunsj, melk, juice og frukt får barna i barnehagen. Vi tilbereder også et ettermiddagsmåltid.

Andre prioriteringsområder.

En gammel håndverktradisjon vi ønsker å holde i hevd, er toving av ull. Det toves ulike produkter ut ifra barnas ferdighetsnivå.

Det er satt et spesielt fokus på barns språktilegnelse gjennom et 'Språk-sprell' opplegg. I tillegg registreres barnas språkutvikling gjennom en registreringsmetode - TRAS - Tidlig Registrering Av Språkutvikling. Registreringene vi gjør på barnehagen skal brukes ved foreldresamtalene, der foreldrene kan utfylle de observasjonene vi har gjort i barnehagen.

Foreldre har anledning til å evaluere aktivitetene, og på den måten være med å påvirke innholdet i barnehagen.

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag