Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager - Å barnehage - Dagsrytme
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Dagsrytme

Kl.  Nor´stuggu Kl.   Sø´stuggu 
07.00 - 08.30 Ankomst/frokost  07.00 - 08.30 Ankomst/frokost
08.30 - 10.30 Innelek/organisert aktivitet/ utelek, evt. turer  08.30 - 11.00 Frilek/tilrettelagt aktivitet/ aldersinndelte grupper 
10.30 - 11.00 Håndvask/garderobesamling 11.00 - 11.30  Garderobesamling/dogang/ håndvask 
11.00 - 12.00 Måltid/stell og legging 11.30 - 12.00 Måltid 
12.00 Påkledning/utelek/innelek 12.00 Påkledning 
14.00 - 14.30 Ettermiddagsmåltid 12.30 Utelek 
16.30 Stengetid 15.00 Ettermiddagsmåltid 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag