Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager - Grefstad barnehage - Personalet
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Personalet

Styrer 100 % stilling Elin Forfod Steigedal
   
Avd. Gaupfaret  
Ped.leder 100 %

Eva Irene Rindal

Assistent 60 % Ella Kari Stenberg
Barne- og ungdomsarbeider 80 % Monika Åsløkk Kjøren
Barne- og ungdomsarbeider 40 % Ingunn Fossmo
Barne- og ungdomsarbeider, prosjekt 60 % Lene Bureid Jonli
Lærling 100 % Weronika Brzozowska
   
Avd. Revhiet  
Ped.leder 100 % Sigrid Dragset Stene
Barne- og ungdomsarbeider 20 % Britt Grete Sørløkk
Assistent 80 % Magnhild Solum
Barne- og ungdomsarbeider 100 % Monica Fagerholt
   
Avd. Kråkreiret  
Ped.leder 80 % Tove Damli
Ped.leder 20 % Kristine Grøset
Barnepleier 60 % Kari Fjellstad Kvam
Barne- og ungdomsarbeider 40 % Ingunn Fossmo
Barne- og ungdomsarbeider 100 % Svein Mosbrynd Voll
   
Avd. Hårrålabben  
Ped.leder 100 % Irene Sølberg
Barne- og ungdomsarbeider 100 % Eli Dombuhaug
Barne- og ungdomsarbeider 20 % Britt Grete Sørløkk
Aktivitør 50 % Grete Aasmyr
Barne- og ungdomsarbeider 50 % Sissel Belsvik

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag