Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Grefstad skole
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Grefstad skole

ABC2

Tøftveien 4a, 7338 Meldal

Tlf. 72 49 46 91   Fax: 72 49 46 92 Lærere:72 49 46 93
SFO tlf. 948 63 962 
Vaktmester: 911 26 551

Rektor: Grete Sofie Østhus
 

Grefstad skole ligger i Midtbygda i Meldal kommune i Sør-Trøndelag. Bygda ligger ved elva Orkla ca. 80 km sørvest for Trondheim. Skolen ligger sentralt plassert i bygda, som også er kommunesenter for Meldal kommune.

Trygghet og vekst-sammen kan vi!
Vi vil være en skole som gir hver enkelt elev mulighet for utvikling og personlig vekst i et trygt læringsmiljø. Vi legger vekt på fellesopplevelser i skolehverdagen.

I skoleåret 2012-2013 er det 97 elever ved skolen vår. 45 elever på 1.-3. trinn og 52 på 4. - 6. trinn. 

Prioriterte områder 

SFO

Ansvarlig

Eindride Einum   Sektorsjef

Ansatte

 

Lenker

Skolerute 2012-2013

Ordensreglement 

Antimobbeplan

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag