Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Meldal barne- og ungdomsskole - Skolefritidsordning
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Skolefritidsordning

Søknadsskjema SFO
Vedtekter SFO 

SFO holder til i lyse og trivelige lokaler midt i småskolens areal. Uteområdet er også felles med småskolen, men vi bruker skogen og bakkene ovenfor skolen i tillegg på ettermiddagstid.

Noe inventar og utstyr brukes sammen med skolen, en del leker og materialer har vi kjøpt selv og brukes bare av SFO.

Barn er forskjellige og har ulike behov, men alle skal få hjelp til å utfolde seg og trives ut fra sine behov og forutsetninger.

Virksomheten bygger på Meldal kommunes vedtekter og retningslinjer.

Meldal SFO er et omsorgs- og fritidstilbud i samarbeid med den obligatoriske skolen, for barn i småskolen (1. – 4. klasse).

Mål for SFO:

  1. Fritid. SFO forvalter barnas fritid.
  2. Trygghet og omsorg. SFO må kunne tilby voksenkontakt på en slik måte at barn kan bruke energi på sin egen utvikling.
  3. Tilhørighet og identitet. SFO må bidra til gode relasjoner i lokalmiljøet rundt skolen.
  4. Nettverksarbeide. SFO må ikke hindre en naturlig oppbygging av nettverk for det enkelte barn.
  5. Familiens behov. Et godt fritidstilbud må kunne tilpasses småbarnsfamiliens individuelle behov.

Aktiviteter:

Vi har aktiviteter som forming, lek, spill, musikk, lek i gym.sal, bygging med klosser, snekring osv. Vi har godt med leker til både inne- og utelek og materialer til tegning og forming.

 

Åpningstid:    

Mandag  6.45 – 8.30 og 14.00 – 16.45

Tirsdag  6.45 – 8.30 og 14.40 – 16.45

Onsdag  6.45 – 8.30 og 14.00 – 16.45

Torsdag  6-45 – 8.30 og 14.00 – 16.45

Fredag  6.45 – 8.30 og 12.00 – 16.45

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag