Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - SA - Servicekontor - Bostøtte
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Bostøtte

Beskrivelse:

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene, og er for dem som har høye boutgifter og lav inntekt. 

Målgruppe:

Pensjonister, barnefamilier og andre husstander med svak økonomi.

Har du høye boutgifter og lav inntekt, kan du kvalifisere til bostøtte. Alle over 18 år kan få støtte, men unntak av studenter uten barn og militære. Disse har egne ordninger.

Det vises til Husbankens hjemmeside for nærmere orientering om ordningen.

Kriterier: Økonomisk støtteordning for pensjonister, barnefamilier og andre husstander med svak økonomi.
Pris: Gratis
Brosjyrer o.l.:

Husbanken brosjyre - Bostøtte

 

Samarbeids-partnere: Husbanken
Beslektede tjenester:  
Serviceerklæring:

Vi lover hjelp til utfylling av søknadsskjema.

Forberede saken før den behandles i Husbanken.

For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg.

Gjeldende lov og regelverk: Husbanken - retningslinjer for bostøtte.
Hvordan få tjenesten: Fylle ut søknad om bostøtte og sende den til NAV Meldal, Kvamsveien 2, 7336 Meldal.
Søknadsskjema:

Søknad om bostøtte

Husbankens modell for beregning av bostøtte

Vedlegg:

Når dagens inntekt skal leges til grunn, dokumentere inntekt.

Lån i privat bank - dokumentere lånet / terminbeløp på lån.

Søknadsfrist: 14. i hver måned
Sendes til: NAV Meldal, Kvamsveien 2, 7336  Meldal.
Søknads-behandling:

NAV Meldal tar imot søknaden og registrerer den.

Husbanken fatter vedtak.

Behandlingstid:  
Klagemulighet: Klagen sendes til NAV Meldal som videresender klagen til Husbanken.
Kontakt: NAV Meldal, Kvamsveien 2, 7336 Meldal. Tlf. 55 55 33 33
Ansvarlig enhet: NAV Meldal
Informasjon om enheten:  
Ansvarlig leder: Kari Høve
Avdeling:  
Kontaktperson: Mari Nordvoll / Åse Taagvold
Dato opprettet: 17.01.2005
Ajouransvarlig: Kari Høve
Dato oppdatert: 16.04.2010, 14.07.2015
Publiseringsdato:  
Gyldighet fra-til:  
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag