Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Meldal barne- og ungdomsskole - Ansatte
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Personalet

Rektor Anita Storm  724 94 610
     
Inspektør Knut Asgeir Berg 724 94 612
     
Rådgiver Anita Ree Snoen 724 94 613
     
Kontorpersonell Kristin Aas  724 94 611
  Liv Bolme Ree  724 94 611
     
Team 1-4 Grete Sofie Østhus 724 94 633
  Inger Helen Storås - permisjon 724 94 633
  Ellinor Møkkelgård 724 94 633
  Ida Rikstad - permisjon 724 94 633
  Kristin L. Syrstad

724 94 633

   

 

 Team 5 -7 Lotte Hukkelås 724 94 627
  Per Kristian Mogstad 724 94 627
 

Ida Richvoldsen

724 94 627
  Ingar Stene 724 94 627
  Stig Rune Oddli 724 94 627
  Svein Atle Stendal

724 94 627

     
 Team 8 Knut Asgeir Berg 724 94 618
  May Elin Jordet 724 94 618
  Gaute Hoff 724 94 618
 

Turid Aasbø Ree

724 94 618
  Bjørnar Skjevdal 724 94 618
     
 Team 9 Kulli Valdre Huseby 724 94 617
  Jon Drugli 724 94 617
  Harald Kvam 724 94 617
  Eli Lovise Foss Morgan 724 94 617
  Vigdis W. Klungervik 724 94 617
  Sverre Lo 724 94 617
  Marit Foss Sundseth 724 94 617
  Simen Grøtting Husmoen 724 94 617
     
 Team 10 Anita Ree Snoen 724 94 621
  Robert Wahlmann 724 94 621
  Olav Dalsegg Tokle 724 94 621
  Bjarne Aspaas

724 94 621

  Caroline Veslemøy K. Kvistnes 724 94 621
  Gunvor Hoset Lykkja 724 94 621
  Trond Syrstad 724 94 621
     
Spes.ped.koordinator Signy Thomassen Stendal 724 94 624
     
Sosiallærer Caroline Veslemøy K. Kvistnes 724 94 613
     

Barne- og ungdomsarb./

assistenter 

Toril Fridtjofsen  
  Målfrid Røen  
  Anne Grut Syrstad  
  Marit Johansen  
  Ingvild Stavås  
  Jorunn Sørløkk  
  Anita Rindal  
     
Vernepleier   Ingrid E. Hoston                                              
     
Vaktmestere Morten Romundstad 724 94 653
  Stig M. Bergsrønning 724 94 650

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag